SDH Suchdol


Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Praha - Suchdol17. listopadu 2005:

   
PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ JSDH SUCHDOL.
ZŠ M. ALŠE
Praha - Suchdol Suchdolská ul.


DATUM : 17. listopadu 2005

Čas : 14.22 hodin

JEDNOTKY NA MÍSTĚ:

JSDH SUCHDOL   -   CAS 25 K, CAS 32 - 1 + 11
JSDH LYSOLAJE   -   CAS 25 K, - 1 + 7
JSDH ŘEPY   -   CAS 25 K,  DA 2 - 1 + 6
HZS hl. m. Prahy,   HS 2   -  CAS 24,  AZ 30 1 + 7
MP Praha 4 strážníci

TÉMA CVIČENÍ:
Požár ve školní třídě, evakuace členů zájmových kroužků,
Dálková doprava vody z podzemní nádrže v ul. Pod Rybníčkem.

OBSAH CVIČENÍ :
Nahlášen požár ve školní třídě v přízemí.
Od školníka zjištěno, že ve třídě v druhém podlaží se nachází vedoucí a dětí zájmového kroužku.

PROVEDENÍ CVIČENÍ :
Nasazen vysokotlaký proud od CAS 25 K v DT vnitřkem budovy .
Školníkem za přítomnosti velitele zásahu vypnut el. proud.
Utvořeno dopravní vedení B
Nasazeno 2 družstvo v DT s C proudem na sucho, na evakuaci dětí a vedoucího kroužku.
Osazen podzemni hydrant pro doplňování cisteren
Po příjezdu posilových jednotek nasazeno družstvo s dalším C proudem vně budovy k oknu a pomocí nastavovacího žebříku dovnitř budovy (třídy) a pomoc při vyhledávání osob v budově.
K evakuaci lidí ze školy nasazen žebřík AZ 30 z HS 2.
Další posilová jednotka SDH byla nasazena k prohledávání zbylých prostorů budovy a odvětrávání budovy. Ve druhém poschodí nalezena osoba, po oživení pomocí kyslíkového přístroje OXY, byla osoba vynesena pomocí nosítek.
Po celou dobu trvání cvičení dohlížela hlídka MP na dopravní situaci před budovou ZŠ M. Alše.
Fotografie I.díl         Fotografie II . díl