Dětský den ve spolupráci MČ Praha - Suchdol a restaurací Krušovická beseda.


Za překrásného počasí jsme opět uspořádali pro děti i pro dospělé malou ukázku činnosti bezpečnostních složek. I tentokráte toho bylo k vidění hodně, psovodi Městské policie, pyrotechnici Policie ČR, výšková technika HZS hl. m. Prahy.
Co to bylo vše platné, děti se stejně jako každý rok těší na pěnu.
Takže i tentokráte u ní vše skončilo.
Povedlo se, v pěně skončil i M. Aleš.

Člověk by ani nevěřil, že je 28. května, při pohledu na tento bílý koberec.V odpoledních hodinách jsme se přesunuli k Restauraci Krušovická beseda, kde tentokrát pokračoval dětský den v režii pana majitele restaurace.


Při plném zájmu dětí den utíkal, diskotéka pobavila nejen děti, ale i jejich rodiče. Zahrádka restaurace praskala ve švech.


I rodiče a členové sboru vyzkoušeli nástrahy dětských her.Tanečník na kterém spočinulo nejedno oko rodičů.