Slavnostní schůze ke 125. výročí založení sboru
2. 10. 2015 hotel Galaxie


Foto: Gitta