Návštěva MŠ Gagarinova ul ve zbrojnici - 14.5. 2010