Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Suchdol
1890 - 2019


Připravujeme


Hasičské vánoce

Starosuchdolská restaurace

sobota 14. prosince 18.00 hod
129. Hasičský ples

sobota 25. ledna 2020

Hotel GALAXIE

zvaní na ples proběhne v sobotu 18. ledna 2020
Výroční valná hromada sboru

8. února 2020 od 15 hod.

restaurace Na Farmě

TOPlist