SDH SUCHDOL - 1890

Úprava požární nádrže v ul. Pod Rybníčkem