Výroční valná hromada sboru 2005.

            
             Všechny přítomné přivítal starosta sboru br. Václav Čížek a seznámil členy a hosty s programem valné hromady.
Starosta sboru poděkoval odstupujícímu výboru za vykonanou práci a popřál hodně úspěchů nově zvolenému výboru. Po vyslechnutí zpráv o činnosti byla na pořadu volba nového výboru , revizní komise a delegátů na Městskou konferenci. Výbor byl zvolen většinou hlasů přítomných členů. Nový výbor poté nastínil výhled práce a plán činnosti na letošní rok. Na závěr bylo předáno členům sboru ocenění za jejich práci ve sboru a ve sdružení hasičů.

Složení výboru sboru dobrovolných hasičů Praha - Suchdol.


Starosta sboru Václav ČÍŽEK
1. náměstek starosty, velitel sboru   Milan KUČERA
2. náměstek starosty Zbyněk FROLÍK
Zástupce velitele Pavel CHÁBA
Strojník sboru Martin ČUDA
Jednatel sboru Zuzana KUČEROVÁ
Hospodář sboru ing. Alexandra PETROVÁ
Vedoucí mládeže Daniela STÁRKOVÁ
Referent MTZ Zdeněk ŠTRYNCL
Člen výboru Rudolf SOUKUP
Člen výboru Robert MIŇOVSKÝ
Člen výboru Daniel STIBOR


Kontrolní a revizní rada sboru
Předseda Jiří FALBER
Revizor Martin HOLAS
Člen KRR Petr MAREK