ZPRÁVA  VELITELE   SDH   SUCHDOL

ZA ROK  2006

 

 

V roce 2006  členové  sboru odpracovali při školeních, údržbě techniky, údržbě vodních zdrojů,  kulturních, nebo jiných společenských akcích a a členové jednotky při zásazích celkem  2221  hodin.         Uspořádali jsme soutěž  v požárním útoku „ Suchdolský  pohár” a  Dětský pohár ve dvojboji. Obě soutěže proběhly v sobotu 30. září  2006 v Internacionální ulici. Sportovního klání se zúčastnilo 13 družstev dospělých a ve dvojboji celkem 5 družstev dětí. Naše mužstvo po hrdinském výkonu  skončilo na 2. místě. Musím připomenout, že to bylo družstvo „starších“ s čerpadlem PS 8.  Druhému družstvu se to na poprvé nepovedlo, ale vynahradili si to při vložené soutěži „ FERNET CUP“ kdy vyhráli po pěkném výkonu.

 

V sobotu 4. června jsme připravili pro děti a občany Dětský den, který jako každoročně připravíme pro děti  před budovou úřadu MČ, na Suchdolském náměstí. Tato akce je rok co rok více vyhledávána, pro svojí neopakovatelnou atmosféru. Na tuto akci přizveme své kolegy z pražského hasičského sboru, a po druhé i sběratele staré vojenské techniky p. Křena, který dovezl dvě vojenská vozidla, o kterou měli děti velký zájem. Děti si prohlédli současnou hasičskou techniku a historickou vojenskou techniku, shlédli ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla a mohli se podívat, jak vypadá naše obec z výšky, z hasičského žebříku HZS Praha. Při této příležitosti  si děti při hrách vyzkouší svou zručnost a dovednost s hasičským nářadím .

 

Ve spolupráci s místními spolky spolupořádáme akce, jako např.  Suchdolské (p)osvícení a Suchdolský betlém.  Rádi se těchto akcí účastníme, můžeme ukázat, co vše umíme a jaké máme vybavení, které je pro tyto akce potřeba.

Během roku se setkáváme při různých „společenských akcích sboru“ při ohýnku, například O Čarodějnicích a při příležitostech narozenin členů sboru.

 

V květnu jsme uspořádali pro členy sboru výlet, trochu netradiční formou - vlakem.

Zajeli jsme se podívat na Dny záchranářů do Poděbrad;  na výstavě bylo k vidění hodně soudobé, ale i historické hasičské záchranářské techniky. Návrat členů z Poděbrad byl veselý, ale všichni jsme se v pořádku vrátili domů plní dojmů z cesty vlakem a občerstvení.

 

            V sobotu 2. června jsme popřáli mnoho zdraví a štěstí do společného života novomanželům Frolíkovým.

 

            Začátkem prázdnin 1 .7. jsme se zúčastnili, Hasičské pouti ve Skalici u Č. Lípy s odhodláním, že nám letos bedna neuteče. Do soutěže jsme nasadili dvě družstva, jedno s PS 12 a druhé, starší pány s PS 8. Nakonec jsme na bednu opět nedosáhli, utekla nám o 49 setin vteřiny. Družstvo s PS 8 se umístilo na 14. místě z 21 družstev. Tato akce má u nás dobrý zvuk a vždy se do Skalice těšíme, jelikož je tam  super atmosféra a fůra kamarádů, které tam potkáváme.

 

            Ve výbavě jednotky jsou od tohoto roku i stany z celtoviny, které se dají použít při těchto akcích pro zázemí pořadatelů, nebo i pro návštěvníky.

 

            V roce  2006 jednotka SDH  20x  vyjížděla k různým případům, největší nápor na členy byl na jaře, při povodních. Na břehu řeky Vltavy, v Sedlci, jsme zasahovali  neustálou hotovostí s motorovým člunem 5 dní, kdy se zde vystřídali všichni členové jednotky.

 

            Městská  část Praha – Suchdol  uvolnila  v r. 2006  na  činnost   JSDH  444 000.- Kč.  Magistrát hl.m. Prahy  přidělil  JSDH  na činnost  a nutnou opravu CAS 25 K 180 000 Kč.

V říjnu byli pozváni zástupci SDH  do zbrojnice v Lysolajích, kde jim byl slavnostně předán z rukou starosty ÚMČ Prahy 6 p. Chalupy šek na 25 000 Kč za účasti p. primátora  hl. m. Prahy Pavla Béma .

             

             V roce 2006 technika JSDH ujela i s Mth v přepočtu  3214 km a  agregáty  byly  při akcích a zásazích v provozu 4 806 minut.  Bylo spotřebováno  560 l BN  a  950 l  nafty.

 

            Velitelé a strojníci JSDH, tak jak ukládá plán školení, se zúčastňují pravidelných  školení, které pořádá MSH Praha ve spolupráci s HZS hl.m.Prahy.

 

            Na tomto místě, bych chtěl vyzvednout přístup pana Václava Čapka, majitele  restaurace Suchdolská beseda, za vynikající pomoc při akcích, které pořádáme, nebo jsme se spolupodíleli,     Ještě jednou děkuji za všechny členy SDH Praha – Suchdol.

 

Poděkování patří MČ Praha – Suchdol, Magistrátu hl. m. Prahy a suchdolským občanům za  podporu naší  činnosti a všem sponzorům za jejich vstřícný přístup k pořádání našich sportovních i společenských akcí.

 

Nakonec patří poděkování všem členům, obzvláště  rodinným příslušníkům členů jednotky, bez jejichž pochopení, by nebylo toho co jsme v roce vykonali a uskutečnili.

Ještě jednou díky.

 

 

Milan  Kučera                                                                                                          10. ledna 2007

Velitel SDH  Praha - Suchdol